2009-03-01 08:01:57 UTC

37.787567°, -122.409649°

circus (525)
performance (458)
2009 (216)
ruby skye (47)
weng xiao hong (7)